Najstarszy kościół parafialny miasta, jeden z jego najcenniejszych zabytków, <i>matka parafii Płocka</i>. Jego patronem jest św. Bartłomiej Apostoł. Kościół został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego, konsekrowany przez biskupa płockiego Klemensa 23 kwietnia 1356 roku. Przez trzysta lat przeżywał swoją świetność jako budowla gotycka, potem przebudowywany przez Jana Baptystę Wenecjanina otrzymał elementy renesansowe, aby ostatecznie przyjąć wystrój barokowy. Do kościoła należała wolnostojąca wieża – dzwonnica z czterema dzwonami i zegarem. Na wieży znajdował się także punkt obserwacyjny.

W 1731 roku siedziba kapituły św. Michała została przeniesiona do kościoła parafialnego św. Bartłomieja, w związku z czym Płocka Fara stała się kolegiatą, a tytuł ten nosiła do 1819 roku.

2 kwietnia 2015 roku bp Piotr Libera wydał dekret przywracający kapitułę św. Michała Archanioła jednocześnie podnosząc kościół farny ponownie do rangi kolegiaty.

Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny wczesnobarokowy, ambona i organy z XVIII wieku, chrzcielnica murowana. Komplet sreber kościelnych – monstrancja, kielich, puszka, krzyż ołtarzowy i lampa wieczna są darem cara Mikołaja I z 1842 roku. Ołtarz Matki Boskiej Różańcowej przeniesiono z nieistniejącego dziś już kościoła dominikańskiego św. Trójcy. Na terenie przykościelnym uwagę zwracają dwie figury: Matki Boskiej oraz św. Barbary – patronki górników i wodniaków (figura stoi na kamiennym otoczaku wydobytym z dna Wisły w 1910 roku).

Adres

Nasz adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 1 09-400 Płock

GPS:

52.54492718400633, 19.68394704375453

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-

Zaplanuj Trasę

Przejmij zarządzanie

Jeśli jesteś właścicielem/opiekunem/fanem obiektu i chcesz samodzielnie zarządzać treścią. Możesz to zrobić właśnie teraz! Zarejestruj lub zaloguj się jako Kupiec i przejmij swój obiekt.

Żądanie wpisu

Wystaw recenzję

Tylko zalogowane osoby mogą dodawać opinie